Jums ir nepilngadīgi bērni, jūs vēlaties apdrošināt bērnus pret nelaimes gadījumiem vai slimībām, un trūkst ietaupījumu neparedzētu izdevumu segšanai.

Šī apdrošināšana ir paredzēta, lai ārkārtas vai slimības gadījumā ģimene ārstēšanas periodā neciestu finansiālus zaudējumus samazinātu ienākumu dēļ.

Ko mēs varam apdrošināt:

  • Nelaimes gadījumu apdrošināšana
  • Kritisko slimību apdrošināšana
  • Aizsardzība pret papildu slimībām 
Pieaugušā darbspēju zaudēšana/bērna invaliditā
  • Traumu ārstēšanas izmaksas
  • Traumu atbalsts
  • Plastiskās ķirurģijas izmaksas
  • Izdevumi par psiholoģiskās palīdzības sniegšanu
  • Ar slimību saistītie izdevumi