II pakopa

Tikslas: generuoti papildomas pajamas asmeniui senatvėje.

III pakopa

Tikslas: savanorišku kaupimo pagalba sutaupyti ateičiai.