Kā izveidot finanšu plānu?

Galvenie posmi un principi

Finanšu plānošana ir ilgtermiņa process, kas orientēts uz rezultātiem pēc dažiem gadiem vai pat gadu desmitiem. Speciālisti iesaka izveidot finanšu plānu, kas aptver vismaz 10 gadus, bet vēl labāk ir veidot finanšu plānu pirms un pēc pensionēšanās vecuma.

Iepazīstinām ar galvenajiem finanšu plānošanas posmiem un to principiem.

1. posms

Esošās situācijas un finanšu mērķu noteikšana

Mērķis: uzzināt, kādas ir jūsu saistības, ienākumi un izdevumi, kā arī kādi ir jūsu plāni, īpaši attiecībā uz lieliem pirkumiem.

Attiecīgais periods: vismaz 10 gadi, ieteicams pirms un pēc pensijas vecuma.

Kas nepieciešams vērtējumam:

Jūsu ienākumi: kādi tie ir ilgtermiņā, vai tie ir pastāvīgi, vai atalgojums ir par projektiem un vai mēdz būt “dīkstāves” periodi.

Tipiskās ikmēneša izmaksas: pārtikai, komunālajiem pakalpojumiem, transportam uz darba vai izglītības iestādi, apģērbam utt.

Saistības un to ilgums – cik daudz un cik bieži tām jāatvēl konkrēta summa.

Kāds “finanšu spilvens” ir nepieciešams – finansiālai rezervei vajadzētu būt vismaz 3-6 mēnešu ienākumu apmērā.

Vai ģimenē ir apgādājamas personas – ja tā, ir jārūpējas, lai ārkārtas gadījumā, ja tās paliktu bez apgādnieka, šīm personām būtu uzkrāti rezerves līdzekļi. Šo funkciju parasti veic dzīvības apdrošināšana.

Īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķi, kas saistīti ar izdevumiem vai ieguldījumiem, piemēram, jauna mājokļa, automašīnas iegāde, līdzekļu uzkrāšana bērnu izglītībai vai pensijai.

2. posms

Įsipareigojimų ir išlaidų valdymas

Mērķis: uzzināt, kur nauda “pazūd”, un pārvaldīt saistības.

Attiecīgais periods: īstermiņa un ilgtermiņa saistību ilgums, ja tādas ir, jānovērtē, plānojot tās uzņemties.

Kas jādara:

Jāpārskata kredītvēsture.

Lai aprēķinātu savus neto finanšu aktīvus, jāatņem visas saistības (aizņēmumi, kredītkartes u.c.) no aktīvu vērtības (nekustamais īpašums, kustamais īpašums, investīcijas, uzkrājumi).

Pārskatīt savus ikdienas izdevumus un to samazināšanas veidus. Periodiski pārskatīt regulāros maksājumus par komunālajiem un citiem pakalpojumiem, varbūt situācija tirgū ir mainījusies un jūs varat saņemt to pašu pakalpojumu lētāk? Pārskatīt, vai nākotnē varat izvairīties no dažiem izdevumiem, ja ieguldāt uzlabojumos: logu nomaiņa, piemēram, var ievērojami samazināt jūsu dzīvokļa vai mājas apkures izmaksas.

Paredzēt, kā ikdienas izdevumi būs atkarīgi no sezonalitātes, kā arī to, vai var rasties neparedzēti izdevumi, kurus varētu segt, ja būtu uzkrāta finanšu rezerve.

Lai novērtētu esošās saistības un procentus, kas par tām samaksāti, vispirms ir jāatmaksā tās saistības, par kurām maksājat lielākos procentus.

Novērtēt ienākumus un to iespējamo pieaugumu vai samazinājumu, kā arī to, kā tas ietekmēs jūsu vajadzību apmierināšanu.

Ņemot vērā pašreizējās saistības, izveidot finanšu maksājumu kalendāru.

Nepieciešams, lai sagatavotos scenārijam “kas notiktu, ja” gadījumā, ja situācija mainītos nelabvēlīgā virzienā. Piemēram, ja jums ir hipotēka ar mainīgu procentu likmi, novērtējiet, kas notiks, ja mainīsies tirgus situācija un paaugstināsies procentu likmes. Jānovērtē, kas notiek ar saistībām pēkšņas darba zaudēšanas, pilnīgas, pastāvīgas vai pārejošas invaliditātes vai nāves gadījumā. Parasti kredītiestādes piedāvā papildu apdrošināšanas segumu, kuru ir vērts apsvērt, lai iegūtais kredīts vēlāk nekļūtu par apgrūtinājumu.

Gatavoties uzņemties saistības. Ja nākotnē plānojat uzņemties finansiālās saistības, esiet tām gatavi. Latvijas Bankas noteikumi par atbildīgiem aizdevumiem nosaka, ka aizdevuma summas attiecība pret ieķīlātā īpašuma vērtību nedrīkst pārsniegt 85%, t.i., vismaz 15% ir jābūt paša uzkrātiem līdzekļiem. Neatkarīgi no jūsu saistību apmēra, sāciet veidot uzkrājumus.

3. posms

Uzkrājumi

Mērķis: Uzkrāt līdzekļus saviem mērķiem.

Attiecīgais periods: 1 – 3 gadi.

Kas jādara:

Novērtēt pašreizējās vajadzības un ienākumus. Varbūt ir iespējams kaut ko nepirkt un vairāk līdzekļu atvēlēt uzkrājumiem? Dažreiz vienkāršas ikdienas lietas ilgā laika periodā var ietaupīt ievērojamu līdzekļu apjomu, ko var ieguldīt vai uzkrāt pensijai. Lai novērtētu finanšu īstermiņa mērķus (līdz 3 gadiem), kad var būt vajadzīga likviditāte izdevumiem, neaizmirstiet izvērtēt nepieciešamo finansiālo drošības spilvenu 3 – 6 mēnešu ienākumu apmērā.

Lai novērtētu tirgū pieejamos uzkrājumu produktus, izvērtēt, vai tos atbalsta valsts, un pārliecināties, ka tās nav investīcijas, ko pārdod kā uzkrājumu produktus (piemēram, pašu kapitālam piesaistīti depozīti).

Novērtēt, vai tiešām uzkrājat tikai līdzekļus, kas jums būs vajadzīgi tuvā nākotnē, un ieguldīt atlikušos līdzekļus. Uzkrājošos produktus (noguldījumus norēķinu kontos, uzkrājumus un termiņnoguldījumus) parasti izmanto, lai uzkrātu finanšu spilvenu un pārvaldītu pašreizējās naudas plūsmas. Par tiem nopelnītie procenti ir zemi, tie nesedz inflāciju, tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties investīciju finanšu produktus ilgtermiņa mērķiem.

4. posms

Uzkrāšana un ieguldījumi

Mērķis: palielināt pašreizējos aktīvus ilgā laika posmā.

Attiecīgais periods: 5 – 50 gadi.

Kas jādara:

Novērtēt savus vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumu mērķus (sākot ar automašīnas iegādi, mājokli un beidzot ar uzkrājumiem pensijai): ilgums, summa, kuru vēlaties uzkrāt, kā arī pieļaujamais ieguldījuma risks.

Novērtēt valsts demogrāfisko situāciju – vienam no ilgtermiņa finanšu mērķiem vajadzētu būt līdzekļu uzkrāšanai pensijai. To var darīt, uzkrājot pensiju fondos. Ieteicams, lai pensija veidotu 70–80% no personas ienākumiem – šādu summu var iegūt, uzkrājot pensiju otrajā un trešajā līmenī. Varat konsultēties ar profesionālu finanšu konsultantu par to, cik daudz jums vajadzētu ietaupīt katrā atsevišķā gadījumā. Vienkārši piesakieties “iFuture Investments” konsultācijai kādā no Latvijas pilsētām, noklikšķinot uz šīs saites.

Novērtēt līdzekļu daudzumu, ko varat atvēlēt ieguldījumiem, vai aprēķināt to atbilstoši jūsu vidēja termiņa un ilgtermiņa finanšu mērķiem. Novērtēt iespēju nākotnē uzkrāt līdzekļus, izmantojot dažādus finanšu produktus – pirms to izvēles jums jāizvērtē likumi, t.i., piemērojamie nodokļi un citi noteikumi un nosacījumi, piemēram, izņemšanas iespējas un ienākumu vēsture, cik lielā mērā valsts veicina šo produktu izmantošanu,  vai ir iespējams, piemēram, saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Izvērtējot mājokļa iegādi, ir vērts pārdomāt šī pirkuma izmaksas – vai izdevīgāk ir maksāt īri vai kredītu.

Izvēloties individuālus ieguldījumu vai uzkrājumu produktus, jānovērtē, kādi ir ieguldījumu riski, kā arī savs vecums un finanšu instrumentu piemērotība jūsu īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem.

Sākot ieguldīt, ir svarīgi to darīt regulāri. Periodiska portfeļa papildināšana nodrošina, ka investīcijas tiek veiktas ne tikai “karstajā” periodā, bet arī tad, kad investīciju cenas krītas: tas ļauj plānot tirgus svārstības, nepasliktinot dzīves kvalitāti un peļņas iespējas. Interesēties par investīciju tirgus tendencēm un, konsultējoties ar finanšu konsultantu, izvēlēties prioritāros ieguldījumu virzienus, kuros tiks sadalīti pašreizējie investīciju fondi. Periodiski pārskatīt pašreizējās investīcijas un jebkādu jautājumu rašanās gadījumā vērsties pie konsultanta.

5. posms

Piesardzības pasākumi pret ārkārtas situācijām

Mērķis: aizsargāt savus un ģimenes ienākumus ārkārtas gadījumos.

Attiecīgais periods: 5 – 50 gadi.

Kas jādara:

novērtēt savas ģimenes ilgtermiņa finansiālās saistības, to lielumu un ilgumu. Ir ieteicams nodrošināt aizsardzību, ja gadījumā jums nāktos piedzīvot nelaimes gadījumu vai cita nopietna riska iestāšanos. Aizsardzībai būtu jābūt vienādai ar finansiālo saistību summu, kas uzkrāta jūsu ģimenes locekļiem..

Ja jūs aktīvi ceļojat vai sportojat, ieteicama papildu apdrošināšana pret negadījumiem, kas saistīti ar traumām, ja salaužat roku, kāju vai gūstat citus savainojumus. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā visā pasaulē 24 stundas diennaktī. Ja esat guvis traumu apdrošināšanas gadījumā, jūs saņemsiet pabalstu, kas ļaus apmaksāt medicīniskos un rehabilitācijas pakalpojumus vai kompensēt daļu no ienākumiem, kas zaudēti darba nespējas dēļ.

Kritisko slimību apdrošināšana palīdz aizsargāt savu un tuvinieku stabilitāti. Diagnosticējot kādu no sarakstā esošajām kritiskajām slimībām, jūs varēsiet segt finansiālās saistības, kas var rasties smagas slimības rezultātā. Tās varēs segt ar saņemto apdrošināšanas atlīdzību, tādā veidā saglabājot ģimenes ienākumu stabilitāti.

Uzmanību! “iFuture Investments” informē, ka apdrošināšanas prēmijas, atskaitījumi un apdrošinājuma summas, kas norādītas jūsu līguma grafikā, līguma noslēgšanas brīdī, ir fiksēti – to likmes līguma darbības laikā nemainās.

Svarīgi zināt

Šajā tekstā sniegto informāciju nevajag interpretēt kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu veikt ieguldījumus ieguldījumu fondos vai citos finanšu instrumentos.

Finanšu konsultanti norāda, ka ieguldījumu instrumenti jāizvēlas, ņemot vērā to pieļaujamo riska pakāpi, paredzamo atdevi, ieguldījumu termiņu un finansiālo stāvokli, ņemot vērā maksu par šiem instrumentiem, kā arī dažādojot ieguldītos līdzekļus. ”