Kasko apdrošināšana ir brīvprātīga transportlīdzekļa apdrošināšana, kas atlīdzina jūsu automašīnai nodarītos zaudējumus pat tad, ja negadījumā esat vainīgs vai esat konstatējis, ka automašīna jau ir bojāta, taču vainīgais nav zināms.

Kasko palīdzība jebkurā diennakts laikā:

Kompensācija par mehāniķa ierašanos, nelieliem automašīnu remontiem, transporta izmaksām un daudz ko citu.

Aizsardzība pret neparedzētiem starpgadījumiem, riepu plīsumiem, degvielas trūkumu vai citiem negaidītiem notikumiem.

Mēs sedzam rezerves automašīnas nomas izmaksas apdrošinātā transportlīdzekļa remonta periodā.

Mēs palīdzam atlīdzināt:

  • Bojājumus, kas radušies negadījuma rezultātā
  • Dabas katastrofas (vētras, plūdi, lietus, krusa, zibens)
  • Zādzību radītos zaudējumus
  • Vandālisma rezultātā radušos kaitējumu
  • Ugunsgrēka radītos bojājumus