Pat ļoti pieredzējuši un disciplinēti autovadītāji dažkārt uz ceļa piedzīvo nepatīkamus negadījumus un neplānotus starpgadījumus.

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nodrošinās  negadījuma rezultātā citu mantai vai veselībai radītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Mēs palīdzam atlīdzināt:

  • Citas personas automašīnai vai citam transporta līdzeklim nodarītu kaitējumu
  • Kaitējumu jūsu un un citas automašīnas pasažieru veselībai
  • Kaitējumu bojātās automašīnas īpašumam
  • Citus aktīvus, piemēram, žogiem, luksoforiem u.tml. nodarītos bojājumus