II līmenis

Mērķis: gūt papildu ienākumus pensijas vecumā.

III līmenis

Mērķis: uzkrāt naudu nākotnei, izmantojot brīvprātīgus uzkrājumus.