Mērķis: regulāri uzkrājumi un finansiāls atbalsts ārkārtas situācijās.

Attiecīgais periods: 1 – 50 gadi.

Kas jādara: lai novērtētu regulārās prēmijas summu, kas tiks regulāri ieguldīta, ieteicams iemaksāt vismaz 10% no saņemto ienākumu apmēra.

Tas ir lielisks risinājums, lai īstenotu savus plānus un parūpētos par finansiālo drošību ārkārtas gadījumos.

Jūs variet izvēlēties sev piemērotāko dzīvības apdrošināšanas veidu, nosakot, vai nāves gadījumā tiek izmaksāti uzkrātie līdzekļi un apdrošinājuma summa 100% apmērā vai arī lielākā no abām minētajām summām. Tādējādi jums ir iespēja nodrošināt noteiktu atlīdzības apmēru pat situācijā, ja maksājumam par apdrošināšanu variet atļauties novirzīt vien simbolisku maksu.

Atzīmējam, ka šādu regulāru un atbildīgu uzkrājumu nodrošināšanu valsts veicina iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas veidā. Maksājot uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas prēmijas, jūs varat izmantot valsts IIN atvieglojumus.. Nodokļu atmaksu neietekmē termiņa laikā izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības un to apmērs. Tāpat no apdrošināšanas atlīdzībām nodokļi netiek ieturēti.”